Chính phủ Anh trước những khó khăn chồng chất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cuộc bãi công của 600 nghìn nhân viên dịch vụ công trên toàn nước Anh đòi tăng lương trong các ngày 16, 17 và 18-7 vừa qua nối tiếp hàng loạt cuộc đình công trước đó, đã đặt chính phủ của Thủ tướng G. Brown vào cảnh khó khăn, trong bối cảnh kinh tế nước này đang ở thời kỳ suy thoái.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126927&sub=83&top=45