Chính phủ Ấn Độ đối mặt cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Theo Reuters, Chính phủ Ấn Độ có khả năng đối mặt cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH, do bốn đảng cánh tả ngày 8-7 tuyên bố rút ủng hộ đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng M.Singh, nhằm phản đối việc Ấn Độ ký hiệp định hạt nhân dân sự với Mỹ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126239&sub=82&top=45