Chỉnh Icon Win Vista Home???

    Báo Công Thương
    Gốc

    Em đang dùng Vista Home!Các Icon của em hiện thị o chế độ large Icons.Bây giờ em muốn chuyển lại Medium Icons.Em nhấp phải trên Desktop chọn View thì bên trong bị ẩn.Nên em không thể chỉnh lại Icon được!!!Giờ em muon chỉnh lại thì em phải làm thế nào?!!xin chỉ em cách khắc phục. Em xin cảm ơn và nếu gửi qua mail này được dùm em thì tốt quá: duongtrungkhanh@gmail.com

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/1652,4/hoi-dap/chinh-icon-win-vista-home.html