Chín năm vác hai con bị bại liệt đến trường

9 năm qua, mỗi ngày 4 lần, người cha của hai con bị bại liệt ở xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vẫn kiên trì bế, vác con lên xe rồi chở đến trường cho con 'kiếm cái chữ'.