Chim cắn chết chủ

Một con chim đà điểu giống Australia với móng vuốt dài đã giết chết chủ của mình khi ông này ngã ở sân sau nhà tại Gainwell, bang Florida, Mỹ.

Chủ sở hữu con chim là ông Marvin Hajos, 75 tuổi, được chuyển đến một bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi. Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã Florida xem chim đà điểu là loài hoang dã loại II (cùng nhóm với cá sấu và báo đốm), nghĩa là chúng gây nguy hiểm cho con người và phải tuân theo các yêu cầu cụ thể khi nuôi. Chủ sở hữu cũng phải có kinh nghiệm với các động vật nuôi loại này.

MAI NGÂN