Chiếu minh tam thanh vô vi

ND - Ngày 26-4 tại TP Cần Thơ, Pháp môn Cao đài đại đạo Chiếu minh tam thanh vô vi tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015) và tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động pháp môn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Tham dự đại hội có hơn 180 đạo hữu đại diện cho hơn 6.000 đạo hữu trong cả nước và đại biểu các ban, ngành, thành phố.

Cao đài đại đạo Chiếu minh tam thanh vô vi do Đức tôn sư Ngô Minh Chiêu sáng lập từ năm 1924. Trong cả nước có 13 Nhà đàn, đồng thuận pháp môn được tám Nhà đàn. Ngày 15-12-2009, được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận Pháp môn Cao đài đại đạo Chiếu minh tam thanh vô vi hoạt động Pháp môn cấp trung ương. Những năm qua, các đạo hữu Cao đài đại đạo Chiếu minh tam thanh vô vi luôn đồng hành cùng dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo xây dựng quê hương giàu đẹp, làm tròn bổn phận công dân, thực hiện theo phương châm "Tốt đời, đẹp đạo; Cao đài giáo phụng đạo, yêu nước", học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Nhà đàn đã thực hiện nhiều việc thiện, như: cứu trợ bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phát gạo cho bà con nghèo, cấp vở cho học sinh, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo... tổng trị giá hàng tỷ đồng. Tại Đại hội, các đạo hữu Cao đài đại đạo Chiếu minh tam thanh vô vi long trọng tiếp đón Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Pháp môn của Ban Tôn giáo Chính phủ.