Chiều hướng giảm lãi suất huy động sẽ vẫn tiếp tục

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Với việc cơ cấu lãi suất: áp dụng lãi suất cao cho kỳ hạn ngắn và thấp cho kỳ hạn dài của tất cả các ngân hàng thương mại cho thấy chiều hướng giảm lãi suất huy động cũng sẽ vẫn tiếp tục.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=109772