Chiều cao thanh niên Việt Nam tăng 4,5cm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Chiều cao trung bình của thanh thiếu niên và người trưởng thành đã được cải thiện rõ rệt, trong đó chiều cao trung bình của thanh niên từ 18-19 tuổi tăng 4,5 cm và nữ tăng 4,5 cm so với lứa tuổi này cách đây 25 năm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/173473