Chiều cao thanh niên Việt Nam tăng 4,5cm

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Chiều cao trung bình của thanh thiếu niên và người trưởng thành ở Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, trong đó chiều cao trung bình của thanh niên từ 18-19 tuổi tăng 4,5 cm và nữ tăng 4,5 cm so với lứa tuổi này cách đây 25 năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257995/Default.aspx