Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Những con số biết nói

Trong trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Trong trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Trong trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Nguồn: TTXVN

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/ly-luan-thuc-tien/chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-nhung-con-so-biet-noi-18261