Chiến thắng của công lý

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Phải sau tận 33 năm, ánh sáng của công lý mới soi rọi được vào cái góc tăm tối nhất trong lịch sử cận và hiện đại của Tây Ban Nha, bằng kế hoạch của chính phủ phục hồi danh dự và bồi thường cho những nạn nhân của chế độ độc tài Franco, kéo dài từ cuộc chiến tranh Tây Ban Nha trong thập kỷ 30 của thế kỷ trước đến khi nhà độc tài này qua đời năm 1975.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081005235059.aspx