Chiến thắng 30-4 ở Việt Nam là thành quả của chủ nghĩa cộng sản

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản cho biết, báo Sankei của Nhật Bản, ngày 30-4, đăng bài viết và những hình ảnh sinh động về thời điểm dân tộc ta giành độc lập, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146570&sub=130&top=37