Chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải quân tham gia hộ đê ứng phó với bão số 6

Ngày 16/9, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực đê Hà Nam, thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương gia cố các đoạn đê xung yếu trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 (Mangkhut).

Lữ đoàn Hải quân 147 đã huy động 100 chiến sĩ phối hợp với chính quyền

và nhân dân địa phương gia cố các đoạn xung yếu trên tuyến đê Hà Nam.

Các chiến sĩ chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian một buổi sáng, các chiến sĩ Lữ đoàn 147 cùng với địa phương

đã vận chuyển 200m3 đất đá, gia cố hơn 3km đê xung yếu.

Cùng với việc hộ đê, Lữ đoàn 147 cũng huy động lực lượng cùng trang thiết bị

sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khi khi có tình huống xảy ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Lữ đoàn 147

đang làm nhiệm vụ gia cố đê.

Được biết, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 cũng đã bố trí 9 kíp xe thiết giáp lội nước cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên liên lạc với chính quyền địa phương để phối hợp xử lý các tình huống.

Ngày 16/9, trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 đang gia cố đê Hà Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 147 phát huy truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm tốt công tác phòng chống bão số 6, duy trì và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng cơ động lực lượng xử lý tốt các tình huống trong mưa, bão./.

Đoàn Hiệp - Kim Cương