Chiến lược "ong mật" cho các máy chủ Internet

Sau khi quan sát  khả năng di chuyển của ong mật, cách chúng nhặt mật hoa, các nhà nghiên cứu đã nảy sinh ý tưởng tạo ra hệ thống truyền thông giúp các máy chủ mạng internet thực hiện và di chuyển giữa các tác vụ một cách nhanh chóng.