Chiến dịch truyền thông cổ động đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam giành hai giải thưởng quốc tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Tại Hurlingham Club, Luân Đôn, Anh, cuối tuần qua, chiến dịch truyền thông cổ động đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam vừa giành được hai giải lớn vì hiệu ứng xã hội sâu sắc mà chiến dịch này mang lại cho đất nước có số người đi xe máy rất lớn này. Đó là giải bạc tại IPA Effectiveness Awards (Giải thưởng hiệu quả truyền thông IPA) và giải “Tiếp thị hiệu quả trên thị trường đơn nhất quốc tế” (Best International Single Market).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135206&sub=127&top=39