“Chiến đấu” với thí sinh “ảo”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2008, số hồ sơ đăng ký dự thi CĐ lại tăng đột biến thêm hơn 100 nghìn, trong khi số lượng thí sinh về cơ bản không tăng so với năm trước. Sức ép đối với các trường CĐ cũng vì thế mà ngày càng gia tăng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=76617