Chiến đấu cơ Su-34 Nga nhận phép thánh...tăng sức mạnh

Nhân dịp Ngày không quân Nga, trung đoàn chiến đấu cơ Su-34 số 4 của nước này đã nhận được phép lành từ các vị chức sắc để tăng thêm sức mạnh.