Chiêm ngưỡng 'cây thị ăn thề' gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi ở Hà Tĩnh

Cây thị cổ hơn 700 tuổi ở thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) gắn liền với sự tích cứu vua Lê Lợi đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/video/nui-hong-song-la/chiem-nguong-cay-thi-an-the-gan-voi-su-tich-cuu-vua-le-loi-o-ha-tinh/261975.htm