Chiếc xe máy nặng 4 tấn rưỡi

Nó dài khoảng 5,3 mét, cao 2,3 mét và vận hành bằng động cơ... xe tăng. Chỉ riêng phần động cơ cũng đã nặng tròm trèm 1,8 tấn! Một nhóm thợ máy và thợ hàn ở Zilly (Đức) đã bỏ ra ròng rã một năm trời để chế tạo nó.