Chiếc ốp lưng giúp iPhone hoạt động được dưới đáy biển

Amphipac là chiếc ốp lưng giúp cho iPhone có thể hoạt động ở độ sâu 10 m dưới biển, nhờ hai lớp phim chống nước chồng lên nhau.

Hoàng Thiên