Chiếc máy hút bụi giúp quét sạch bụi bẩn nơi hẹp nhất

Chiếc máy hút bụi được thiết kế thêm những chiếc ống hút ở đầu giúp quét sạch bụi bẩn ở những nơi nhỏ, hẹp nhất.

Video: Chiếc máy hút bụi giúp quét sạch bụi bẩn nơi nhỏ nhất:

Nguồn video: YouTube/Interesting Engineering.