Chiếc ghế của Tổng thống Xa-a-ca-svi-li lung lay

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Hôm qua, 10-4, hàng chục nghìn người Gru-di-a chống chính phủ đã tụ tập ở trung tâm thủ đô Tbi-li-xi trong ngày biểu tình thứ hai nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Xa-a-ca-svi-li từ chức, tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị và kinh tế...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.55581.qdnd