Chiếc Ferrari-Porsche lạ xuất hiện tại Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tờ China Car Times vừa đăng tải loạt ảnh của một chiếc Ferrari - Porsche, tác phẩm "độ" hạng “hiếm có” xuất hiện tại Trung Quốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=88486