Chiếc cổng vàng xuất hiện trở lại ở cung điện Versailles

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hơn 3 thế kỷ sau khi bị giật xuống trong cuộc Cách mạng Pháp, hôm 30/6 chiếc cổng hoàng gia đã xuất hiện trở lại ở cung điện Versailles, trung tâm quyền lực dưới thời Vua Louis XIV, với một phiên bản bằng thép cao 80 m và được trang trí với 100.000 lá vàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=72997