Chiếc cầu nghĩa tình trên bến Cà Tang

TT - Nhờ có chiếc cầu tình nghĩa bắc qua sông Thu Bồn tại bến Cà Tang (Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam) từ tiền đóng góp của hàng triệu tấm lòng cả nước (trong đó có sự đóng góp rất lớn của bạn đọc báo Tuổi Trẻ) mà cuộc sống của người dân làng mỏ Nông Sơn thoát khỏi cảnh nghèo và đã "thay da đổi thịt".