Chiếc áo phao trị giá 68.500 đô la

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Cho dù đạt được mức giá khá cao trong cuộc đấu giá mới đây tại New York nhưng chiếc áo phao này hiện không còn sử dụng được.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-30.6248667557