Chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh

Lấy con người làm trung tâm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng công nghệ và chuyển đổi số; phát triển xanh để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, người dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Đây là những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo thành phố thông minh ở Châu Á.

Thanh Nhàn - Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chia-se-tam-nhin-kinh-nghiem-xay-dung-thanh-pho-thong-minh.html