Chia múi giờ để tiết kiệm năng lượng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nam Phi có thể sẽ sớm được chia thành hai múi giờ để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/3/8/229199.tno