Chỉ vì ham hố

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Anh chàng Scott Robert Erwin, một luật sư ở thành phố DeKalb, bang Illinois (Mỹ), có lẽ nhớ đời chuyện bị đình chỉ công tác chỉ vì mê "thoát y vũ".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080921233612.aspx