Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và 8-2021 cùng một kỳ

  129 liên quanGốc

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 1806/BHXH-TCKT gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc tiến hành chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và 8-2021 vào cùng một kỳ chi trả.

  Để bảo đảm an toàn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay tại các điểm chi trả. Nhân viên chi trả và người hưởng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

  Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong bối cảnh có dịch Covid-19, việc tiến hành chi gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng một kỳ chi trả vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

  Hà Hiền

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003910/chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-thang-7-va-8-2021-cung-mot-ky