Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Cần Thơ

Kỳ tuyển sinh năm 2015, trường dự kiến tuyển 8.600 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2014.

Các ngành đào tạo:

Giáo dục Tiểu học: Xét tuyển các tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Ngữ văn, Lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 60

Giáo dục Công dân: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 60

Giáo dục Thể chất: Toán, Sinh, Năng khiếu; Toán, Hóa, Năng khiếu; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Toán học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Sinh, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Sư phạm Vật lý: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 100

Sư phạm Hóa học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Sinh học: Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

Sư phạm Ngữ văn: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Lịch sử: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Địa lý: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Địa, Toán; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 40

Sư phạm Tiếng Anh: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Sư phạm Tiếng Pháp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp; Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 60
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên dulịch): Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Ngôn ngữ Anh (2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh): Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 160

Ngôn ngữ Pháp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 80

Triết học: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Văn học: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Kinh tế: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 100

Chính trị học: Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Thông tin học: Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Pháp; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 80

Quản trị kinh doanh: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 140

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 120

Marketing: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 100

Kinh doanh quốc tế: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 120

Kinh doanh thương mại: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 80

Tài chính - Ngân hàng: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 160

Kế toán: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 120

Kiểm toán: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 80

Luật (3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp): Toán, Lý, Hóa; Ngữ Văn, Sử, Địa; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 300

Sinh học (2 chuyên ngành: Sinh học; Vi sinh vật học): Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Công nghệ sinh học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 160

Sinh học ứng dụng: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 60

Hóa học (2 chuyên ngành: Hóa học; Hóa dược): Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Khoa học môi trường: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Khoa học đất: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Sinh, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Toán ứng dụng: Toán, Lý, Hóa; chỉ tiêu: 60

Khoa học máy tính: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Truyền thông và mạng máy tính: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Kỹ thuật phần mềm: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Hệ thống thông tin: Toán, Lý, Hóa; oán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 100

Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 200

Công nghệ kỹ thuật hóa học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Quản lý công nghiệp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật cơ khí (3 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí chế biến; Cơ khí giao thông): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 240

Kỹ thuật cơ - điện tử: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật máy tính: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật môi trường: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Vật lý kỹ thuật: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 60

Công nghệ thực phẩm: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 180

Công nghệ chế biến thủy sản: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Kỹ thuật công trình xây dựng (3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 300

Kỹ thuật tài nguyên nước: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Chăn nuôi: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Nông học: Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

Khoa học cây trồng (2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng): Toán, Hóa, Sinh; Toán, Lý, Sinh; Toán, Sinh, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 180

Bảo vệ thực vật: Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 160

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan: Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 60

Kinh tế nông nghiệp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 120

Phát triển nông thôn: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 120

Lâm sinh: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

Nuôi trồng thủy sản: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 160

Bệnh học thủy sản: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

Quản lý nguồn lợi thủy sản: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 60

Thú y (2 chuyên ngành: Thú y; Dược thú y): Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 160

Quản lý tài nguyên và môi trường: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 80

Quản lý đất đai: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 120

Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang:

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch): Ngữ văn, Sử, Địa; Ngữ văn, Sử,

Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Ngôn ngữ Anh: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Quản trị kinh doanh: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 80

Luật (chuyên ngành Luật hành chính): Toán, Lý, Hóa; Ngữ Văn, Sử, Địa; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp; chỉ tiêu: 80

Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 160

Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp): Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

Kinh tế nông nghiệp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ Văn, Hóa; chỉ tiêu: 80

Phát triển nông thôn (chuyên ngành Khuyến nông): Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; chỉ tiêu: 80

Nuôi trồng thủy sản: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 80

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Trường tổ chức thi môn Năng khiếu. Điểm môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển (Thí sinh không thi sơtuyển nhưng phải đảm bảo sức khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tôíthiểu nam cao 1,65m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55m nặng 40 kg trở lên).

- Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học.

Trường xét tuyển vào 2 chương trình tiên tiến:

+Ngành Công nghệ sinh học hợp tác với Michigan State University – Hoa kỳ.

+Ngành Nuôi trồng thủy sản hợp tác với Auburn University – Hoa kỳ.

* Điều kiện xét tuyển vào chương trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và đã nhập học vào trường. Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức và điểm xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý,Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.

* Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh trong học kỳ thứ nhất.

* Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến.

- Trường dự kiến dành 880 chỉ tiêu đào tạo đại học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

- Khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển vào những ngành đào tạo tại Khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên thông tin về mã ngành xét tuyển là “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Khu Hòa An.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

Bạch Dương