Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội (tiếp theo)

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    1. Trường ĐH Công nghệ - Điểm trúng tuyển theo ngành. Những TS không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển vào ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090210225302.aspx