Chỉ tiêu tuyển sinh 2011

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Có 4.000 chỉ tiêu (CT) hệ ĐH bao gồm cả CT đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh và từ các trường dự bị chuyển về. CT cụ thể như sau: ngành Kinh tế: 1.230; Quản trị kinh doanh: 1.170; Tài chính - Ngân hàng: 500; Kế toán: 400; Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kinh tế: 100; Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh: 100; Khoa học máy tính, chuyên ngành Công nghệ thông tin: 50; Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: 100. Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng: Quản trị lữ hành: 40; Quản trị khách sạn: 40; Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA): 100.

Năm nay trường vẫn xét tuyển theo điểm sàn và theo từng khối thi, sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành. Trường cũng có mức điểm xét tuyển theo chuyên ngành đối với các chuyên ngành đã có CT như: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 50; Thống kê kinh doanh: 100; Tin học kinh tế: 100; Luật kinh doanh: 100; Công nghệ thông tin: 50; Kinh tế lao động: 60. Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành còn CT, cùng khối thi, khi trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường). Trường ĐH Lâm nghiệp: CT dự kiến là 1.900 trong đó đào tạo tại cơ sở chính của trường là 1.800 và cơ sở II ở Đồng Nai là 100. CT cụ thể như sau: Các ngành đào tạo đại học: Công nghệ chế biến lâm sản: 100; Thiết kế, chế tạo đồ mộc & nội thất: 50; Kỹ thuật xây dựng công trình: 150; Kỹ thuật cơ khí: 50; Công nghệ thông tin: 50; Lâm học: 150; Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường (Kiểm lâm): 150; Lâm nghiệp đô thị: 50; Nông lâm kết hợp: 50; Khoa học Môi trường: 100; Công nghệ Sinh học: 50; Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến): 50; Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn): 50; Kiến trúc cảnh quan (dự kiến mở năm 2011): 50; Công nghệ Kỹ thuật cơ điện (dự kiến mở năm 2011): 50; Quản trị kinh doanh: 100; Quản lý đất đai: 100; Kế toán: 350; Kinh tế: 100. Cơ sở 2: Kế toán: 100. Điểm trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành học. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn (nếu còn CT). Vũ Thơ (tổng hợp)