Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc và lo ngại của Mỹ

VIT - Các quan chức quốc phòng Mỹ đã chứng nhận trước quốc hội việc tăng cường quân sự và khả năng quốc phòng trong tương lai của Trung Quốc. Tại Capitol Hill, phóng viên Dan Robinson của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã phỏng vấn các nghị sĩ thuộc Ủy ban Các đơn vị vũ trang nghị viện về khả năng quân sự hiện tại của Trung Quốc và bình luận về những kế hoạch dài hạn của Bắc Kinh.