Chi tiêu ở thành thị | Nhịp sống Hà Nội | 28/05/2024

CPI tăng, giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng, thói quen tiêu dùng và lối sống của người dân cũng dần thay đổi.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chi-tieu-o-thanh-thi-nhip-song-ha-noi-28-05-2024-240382.htm