Chỉ tiêu Đại học Công Nghiệp TPHCM

TPO - Năm 2010, Trường Đại học (ĐH) Công Nghiệp TPHCM có 4.000 chỉ tiêu dự kiến vào ĐH và 4.500 chỉ tiêu vào cao đẳng. Trong khi đó, ĐH Dân lập Hải Phòng dự kiến tuyển 2.250 chỉ tiêu.

Cụ thể, 4.000 chỉ tiêu dự kiến của ĐH Công Nghiệp TP HCM, hệ ĐH như sau: 4.500 dự kiến chỉ tiêu hệ cao đẳng của trường: Năm 2010, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh trong cả nước theo hình thức thi tuyển NV1 và xét tuyển NV2, NV3 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu cụ thể các ngành của trường: