Chi tiết ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ bãi bỏ từ ngày 1/1/2017

4 ngành, nghề trong danh sách bãi bỏ thuộc về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Như vậy, ngành kế hoạch và đầu tư sẽ không còn ngành, nghề đầu tư - kinh doanh có điều kiện.

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ bãi bỏ từ ngày 1/1/2017 - Ảnh 1

Ngành kế hoạch và đầu tư sẽ không còn ngành, nghề đầu tư - kinh doanh có điều kiện

Theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua, 20 ngành, nghề kinh doanh đã được loại ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong số này, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có 4 ngành là Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu ; Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu; Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư; Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư.

Như vậy, so với Danh mục hiện hành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã trắng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Một số ngành được xác định không phải ngành nghề kinh doanh mà là hoạt động kinh doanh cũng đã được bãi bỏ, như hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên, Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện.

Các ngành, nghề sẽ bãi bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Số thứ tự theo Danh mục hiện hành

Ngành, nghề

30

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

32

Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

112

Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

118

Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

122

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

123

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung

129

Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

146

Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên

152

Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm

154

Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản

182

Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

183

Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

188

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

189

Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu

190

Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

191

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

228

Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

229

Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

247

Kinh doanh dịch vụ thoát nước

265

Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền)

Khánh An