Chi tiết lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội

Chi tiết lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội; Hỗ trợ người dân bị thu hồi đất xây dựng đường Vành đai 2,5; 6.900 tỷ đồng có nguy cơ chậm trả trong tháng 6; Cuối tuần Hà Nội vẫn tiếp tục oi nóng;...

Nguyên Phong - Duy Khánh - Ngọc Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chi-tiet-lich-cong-bo-diem-thi-diem-chuan-vao-lop-10-cua-ha-noi.html