Chi tiết kế hoạch TUYỂN SINH MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 tại Hà Nội năm học 2024-2025

Chi tiết về thời gian, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh từng trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 của thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 của phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về thời gian tuyển sinh, điều kiện tuyển, các hồ sơ thủ tục cũng như chỉ tiêu tuyển của từng trường.

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 963/SGDĐT-QLT ngày 03/4/2024, các phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non , lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tuyển sinh của từng quận/huyện/thị xã trong đường link sau:

Quận Ba Đình tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

1. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Ba Đình;

Huyện Ba Vì tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

2. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Ba Vì;

Quận Bắc Từ Liêm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

3. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Quận Cầu Giấy tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

4. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Cầu Giấy;

Huyện Chương Mỹ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

5. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Chương Mỹ;

Huyện Đan Phượng tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

6. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Đan Phượng;

Huyện Đông Anh tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

7. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Đông Anh;

Quận Đống Đa tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

8. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Đống Đa;

Huyện Gia Lâm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

9. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Gia Lâm;

Quận Hoàng Mai tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

10. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Hoàng Mai;

Quận Hai Bà Trưng tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

11. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng;

Huyện Hoài Đức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

12. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Hoài Đức;

Quận Hoàn Kiếm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

13. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm;

Quận Hà Đông tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

14. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Hà Đông;

Quận Long Biên tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

15. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Long Biên;

Huyện Mê Linh tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

16. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Mê Linh;

Huyện Mỹ Đức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

17. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Mỹ Đức;

Quận Nam Từ Liêm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

18. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

Huyện Phú Xuyên tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

19. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Phú Xuyên;

Huyện Phúc Thọ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

20. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Phúc Thọ;

Huyện Thanh Oai tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

21. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai;

Huyện Sóc Sơn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

22. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Sóc Sơn;

Thị xã Sơn Tây tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

23. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thị xã Sơn Tây;

Quận Tây Hồ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

24. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Tây Hồ;

Huyện Thạch Thất tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

25. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Thạch Thất;

Huyện Thanh Oai tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

26. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Thanh Oai;

Huyện Thanh Trì tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

27. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Quận Thanh Xuân tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

28. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Thanh Xuân;

Huyện Thường Tín tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

29. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Thường Tín;

Huyện Ứng Hòa tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

30. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-ke-hoach-tuyen-sinh-mam-non-lop-1-lop-6-tai-30-quan-huyen-cua-ha-noi-119240519075119048.htm