Chỉ thu phí Bảo hiểm y tế 15 tháng khi học sinh, sinh viên có nguyện vọng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn hỏa tốc số 3592 ngày 18-9 gửi BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV).

Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện theo những quy định mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, vì vậy trong quá trình tổ chức thu BHYT HSSV tại một số địa phương đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng.

Để bảo đảm thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng là HSSV, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ chính: Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong việc tổ chức thu BHYT HSSV năm học 2015-2016; thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thu phí BHYT HSSV theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 41 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Cụ thể: Đối với năm 2015: thu phí BHYT HSSV của những tháng còn lại của năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng số tiền nộp vào quỹ BHYT. Đối với năm 2016: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV sáu tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2016 nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1-10-2015 đến 31-12-2016.

PV