Chỉ thu bảo hiểm y tế 15 tháng nếu học sinh, sinh viên tự nguyện đóng

NDĐT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn hỏa tốc gửi các địa phương về việc thu bảo hiểm y tế học sinh trong năm học 2015-2016. Văn bản nêu rõ, chỉ thực hiện hiện thu phí bảo hiểm y tế một lần từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2016 nếu học sinh - sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Chỉ thu bảo hiểm y tế 15 tháng nếu học sinh, sinh viên tự nguyện đóng - Ảnh 1

Ảnh minh họa: quocoai.edu.vn

Công văn số 3592/BHXH - BT do Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh ký ban hành chiều ngày 18-9 nêu rõ, quá trình thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh - sinh viên năm học 2015-2016 tại một số địa phương đã bộc lộ những vấn đề khó khăn, bất cập, tạo nên những bức xúc trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT cho học sinh - sinh viên nói riêng.

Để bảo đảm thực hiện tốt chính sách BHYT cho đối tượng học sinh - sinh viên, nhất là trong năm học 2015-2016 - năm học đầu tiên triển khai thực hiện theo những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn (nếu có) trong việc tổ chức thu BHYT học sinh - sinh viên năm học 2015-2016.

Các BHXH cũng cần thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tổ chức thu BHYT học sinh - sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 41/2014/BYT-BTC ngày 24-11-2014 của liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

Cụ thể như sau:

Đối với năm 2015: Thu phí BHYT học sinh - sinh viên của những tháng còn lại của năm 2015, thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Đối với năm 2016, cơ sở giáo dục thu tiền phần đóng thuộc trách nhiệm đóng của học sinh - sinh viên sáu tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Chỉ thực hiện hiện thu phí BHYT một lần từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2016 nếu học sinh - sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1-10-2015 đến 31-12-2016.

Ngoài ra, cần tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cho mọi tầng lớp nhân dân, mở rộng đợt tuyên truyền sâu rộng với những nội dung phù hợp, cụ thể, thiết thực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường hiểu rõ, nắm vững về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia và thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

Các BHXH địa phương cũng cần nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bất cập nổi cộm trong việc thu phí BHYT của học sinh - sinh viên thời gian qua theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và bảo đảm quyền lợi của học sinh - sinh viên khi tham gia BHYT.

Trước đó, trong quá trình triển khai thu BHYT học sinh - sinh viên của năm học này, có năm tỉnh, thành phố tổ chức thu theo năm học như những năm trước. 58 địa phương tổ chức thực hiện thu theo năm tài chính. Trong đó, có tám tỉnh, thành phố triển khai thu BHYT theo 15 tháng, 50 tỉnh, thành phố kết hợp nhiều phương thức phân kỳ thành hai đợt hoặc ba đợt.

Được biết, trong năm học trước, tỷ lệ học sinh - sinh viên tham gia BHYT đạt khoảng 88,5%. Trong đó, nhóm tham gia tại nhà trường là 12,3 triệu, học sinh – sinh viên tham gia tại nhóm khác là 3,7 triệu em.

ANH CHI