Chỉ thị của Thủ tướng: “Tiếp tục kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán”

    4 đăng lạiGốc

    Từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=115edb0edc92f2&page=category