Chỉ số VNX Allshare sẽ không bị ảnh hưởng khi cổ phiếu chuyển sàn

VNX Allshare là chỉ số đại diện cho hơn 95% giá trị vốn hóa và 97% giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số VNX Allshare sẽ không bị ảnh hưởng khi cổ phiếu chuyển sàn - Ảnh 1

Tại kỳ tính toán chỉ số từ 24/10/2016 đến 21/4/2017, thành phần rổ chỉ số VNX Allshare bao gồm 488 cổ phiếu, trong đó 247 cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và 241 cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tuy nhiên, hiện có những cổ phiếu đang niêm yết trên HNX và nằm trong danh sách các cổ phiếu tính chỉ số VNX Allshare muốn chuyển niêm yết sang HOSE. Việc này có thể ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định của chỉ số, qua đó gây trở ngại cho các tổ chức như quỹ ETF muốn xây dựng và phát triển các sản phẩm tài chính dựa trên VNX Allshare.

Để đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, HNX vừa đưa ra phương án xử lý theo hướng: cổ phiếu của các doanh nghiệp chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE vẫn được duy trì trong chỉ số trong thời gian tạm ngừng giao dịch (tính từ sau ngày giao dịch cuối cùng tới trước ngày giao dịch đầu tiên) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết. Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu trong khoảng thời gian tạm ngừng sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng trước khi tạm ngừng giao dịch. Các trường hợp phát sinh khác sẽ được xử lý theo thực tế.

H.Hòe