Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giữ ổn định

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    24 liên quanGốc

    Trong sáng nay, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người toàn cầu của 2 năm (2021-2022) trong đó có nhiều chỉ số đáng chú ý của Việt Nam.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chi-so-phat-trien-con-nguoi-cua-viet-nam-giu-on-dinh-52166.htm