Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Việt Nam được cải thiện

Theo báo cáo mới nhất về niềm tin của người tiêu dùng do Nielsen-công ty thông tin và đo lường toàn cầu thực hiện, chỉ số người tiêu dùng Việt Nam trong quý III năm 2014 đạt một bước tiến đáng kể khi tăng 4 điểm so với quý II-2014, lên mức 102 điểm.

Trong đó, đáng chú ý là người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các đợt nghỉ mua quần áo mới, thay đổi vật dụng trong gia đình và chi phí cho vui chơi bên ngoài đang tăng lên.

Đây có thể xem là một dấu hiệu tích cực trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, xét về mặt tổng thể, người tiêu dùng Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng, lo xa và cân nhắc nhiều đến sự an toàn khi có đến 7/10 người tiêu dùng dùng tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm ngân hàng sau khi đã trừ sinh hoạt phí