Chỉ số giá xây dựng một số dự án tuyến đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh

Về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2842/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam thông báo tại Văn bản số 167/PVKT-CSG ngày 09/10/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Tuyết Hạnh