Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 trên địa bàn tỉnh tăng 0,18%

Cục Thống kê tỉnh Lào Cai cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 trên địa bàn tỉnh tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính của tháng 8 có 2 nhóm tăng giá, 3 nhóm giảm giá và 6 nhóm giữ giá ổn định so với tháng trước.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so với tháng trước (%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so với tháng trước (%).

Cụ thể, trong 2 nhóm hàng tăng giá thì nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,28% do giá điện sinh hoạt, gas và các loại chất đốt tăng, đóng góp vào mức tăng CPI chung khoảng 0,05 điểm phần trăm; nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 0,84% do thời tiết mưa nhiều làm nguồn cung một số loại rau giảm, góp phần làm tăng CPI chung khoảng 0,02 điểm phần trăm.

Trong tháng 8 có 2 nhóm tăng giá kéo theo chỉ số giá tiêu dùng tăng.

3 nhóm giảm giá gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,46%; bưu chính viễn thông giảm 0,1%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,42%.

Được biết, giá vàng bình quân tháng 8 là 5.630.999 đồng/chỉ (tăng 0,88%); giá đô la Mỹ bình quân là 23.773 đồng/USD (tăng 0,59%) do ảnh hưởng của thị trường trong nước và thế giới.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chi-so-gia-tieu-dung-thang-8-tren-dia-ban-tinh-tang-018-post372956.html