Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 2,14%

QĐND - Đó là số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố. Như vậy, tốc độ tăng giá đã giảm khá nhanh (tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,91%). Tổng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm của cả nước ở mức 18,44%...