Chỉ số giá tiêu dùng giảm trong tháng 6

Theo nguồn tin của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 2,14%. Đây là mức tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,91% của tháng 5/2008. Như vậy, so với tháng 12/2007, CPI đã tăng 18,04% và mức tăng bình quân 6 tháng đầu năm nay so với 6 tháng đầu năm 2007 là 20,34%.