Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 15,96%

    2 đăng lạiGốc

    Số liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2008 so với tháng 4 đã tăng 3,91%

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/226131.asp